Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konferencia je venovaná prezentácii výsledkov výskumu z oblasti povrchov a aplikácií, tenkých vrstiev a rozhraní, elektronických materiálov a ich spracovania, nanotechnológií, bio aplikácií, životného prostredia a ďalších oblastí výskumu súvisiacich s vákuom.

Je organizovaná hlavne pre výskumnú komunitu z Česka, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska.

Termín konania
  20.6.2010 - 24.6.2010
Miesto konania
  Hotel Patria, Štrbské Pleso
Usporiadateľ
  Slovenská vákuová spoločnosť
Spoluusporiadateľ
  Katedra mikroelektroniky FEI STU,
OSRAM Slovakia, a.s.,
Medzinárodné laserové centrum,
Elektrotechnikcý ústav SAV,
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností