Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spôsob darovania 2% z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU:

 1. Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnanci FEI STU), za ktoré podáva daňové priznanie FEI STU:

Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU, na „Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň ...
za zdaňovacie obdobie 2010" v bode IX. vyznačte „Žiadam" (t.j. prečiarknite nežiadam). Vyplnenú žiadosť odovzdajte p. Tomkovej alebo p. Točkovej (podľa príslušnosti katedry) do 15. 2. 2011.

Podklady na darovanie 2 % pre daňový úrad obdržíte od p. Tomkovej, alebo p. Točkovej v čase
od 14. 4. do 25. 4. 2011. Toto tlačivo zašlite do konca apríla 2011 poštou alebo odovzdáte osobne na Vám príslušný Daňový úrad (podľa Vášho bydliska). V tejto súvislosti môžete požiadať o zaslanie týchto dokumentov aj FEI STU (p. Šabíkovú).

Adresy Daňových úradov v Bratislave podľa obvodov:

 • Daňový úrad BA I - Radlinského 37, P.O.Box 89, 817 89 Bratislava
 • Daňový úrad BA II - Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.Box 36, 820 09 Bratislava
 • Daňový úrad BA III - Račianska 153/A, P.O.Box 40, 836 09 Bratislava
 • Daňový úrad BA IV - Ševčenkova 32, P.O.Box 232, 850 00 Bratislava
 • Daňový úrad BA V - Ševčenkova 32,

Adresy Daňových úradov mimo Bratislavy nájdete na web stránke - www.drsr.sk

 1. Postup krokov pre fyzické osoby,
  ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2010:
   

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane z príjmov žiadne iné tlačivo.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

 1. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2010:

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane z príjmov právnickej osoby aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.


Prehľad finančných darov pre FEI STU v Bratislave:

Rok Výchovno-vzdelávacia činnosť Vedecko-výskumná činnosť Spolu
1997 272,920,- Sk 2.421.794,- Sk 2.694.714,- Sk
1998 4.386.653,- Sk 2.000.000,- Sk 6.386.653,- Sk
1999 4.600.000,- Sk 3.000.000,- Sk 7.600.000,- Sk
2000 3.569.950,- Sk 2.630.050,- Sk 6.200.000,- Sk
2001 1.608.461,- Sk 1.000.000,- Sk 2.608.461,- Sk
2002 300.000,- Sk - 300.000,- Sk
2003 15.000,- Sk 94.343,- Sk 109.343,- Sk
2004 1.000.000,- Sk 66.366,- Sk 1.066.366,- Sk
2005 178.375-, Sk 60.113-, Sk 238.488,- Sk
2006 577.888,- Sk 555.000,- Sk 1.132.888,- Sk
2007 50.000,- Sk 45.000,- Sk 95.000,- Sk
2008 135.000,- Sk 135.000,- Sk 270.000,- Sk
2009 1.650 € 1.650 € 3.300 €
2010  10.100 € 0  10.100 €

V Bratislave dňa 20. 1. 2011

 

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
  správca nadácie dekan

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (doc, 39kB)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (doc, 41kB)