Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan FEI STU vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na všetky bakalárske a inžinierske študijné programy na FEI STU na akademický rok 2015-16.

dot Lehota na podanie prihlášky a všetkých príloh je do 24. júla 2015.