Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na všetky študijné programy bakalárskeho štúdia na akademický rok 2008-09. Podmienky prijímania budú zhodné s podmienkami v prvom kole (júnovom termíne).

Prijímacia skúška sa uskutoční 2. septembra 2008. Prihlášku na štúdium včítane ďalšej požadovananej dokumentácie a dokladov treba doručiť najneskôr do 30. júla 2008 na adresu:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pedagogické oddelenie
Ilkovičova ul. č. 3
812 19 Bratislava