Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Akademický senát FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU         
v  B r a t i s l a v e

 

Doplňovacie kolo volieb členov a náhradníkov zamestnaneckej časti AS STU

 

Na základe výsledkov 1. kola volieb členov a náhradníkov zamestnaneckej časti AS STU za FEI STU na funkčné obdobie 2007 – 2011, v ktorom boli zvolení len 2 členovia AS STU, sa v zmysle schváleného harmonogramu a organizačných pokynov na voľby koná doplňovacie 2. kolo volieb.

V 2. kole treba zvoliť ešte 2 členov zamestnaneckej časti AS STU, ďalší kandidáti v poradí sa stanú náhradníkmi. V druhom kole sa o poradí rozhoduje prostou väčšinou hlasov zúčastnených voličov.

 

Kandidáti doplňovacieho kola volieb:

 

 1.        doc. Ing. Peter Ballo, PhD.,

 2.        Ing. Peter Fuchs, PhD.,

 3.        Ing. Miloš Orgoň, PhD.,

 4.        doc. Ing. Marian Veselý, PhD.,

 5.        prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

 

Doplňovacie = 2. kolo volieb do zamestnaneckej časti AS STU sa uskutoční v B-klube v stredu

2. mája 2007 od 10:00 do 15:00 h.

 V Bratislave 25.4.2007                                     

                                                                      doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.,

                                                            predsedníčka volebnej komisie ZČ AS FEI STU

 

Harmonogram a organizačné pokyny (pdf, 195kB)

Výsledky 1. kola, (pdf, 116kB)