Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Srdečne vás pozývame na Seminár k príležitosti 50. výročia realizácie prvého lasera, ktorý sa uskutoční 25.5.2010 od 13 hod. v priestoroch FEI STU a MLC v Bratislave. Okrem slávnostného laserového show a
špeciálneho odborného seminára o histórii a súčasnosti laserov v SR je našou snahou ukázať prierez výskumu a vývoja v SR v spojitosti s lasermi.

Spoločenské posedenie spojené s odbornou diskusiou po ukončení seminára je určené pre užší okruh účastníkov a s cieľom jeho čo najhladšieho priebehu vás prosíme o krátku odpoveď o vašej účasti. Spätnú informáciu pošlite prosím elektronicky najneskôr do 21. mája 2010 na adresu MLC - ilc@ilc.sk .

 

Účasť na seminári, aj na spoločenskom posedení je bezplatná.

Pozvánka na seminár s jeho programom (pdf, 1 077kB)

 

Tešíme sa na spoločné pripomenutie si zrodu laserov a laserových technológií a všetkým prajeme veľa zdaru.

  Organizačný výbor

 
Medzinárodné laserové centrum
Ilkovičova 3, 841 01  Bratislava
Tel.: +421 2 65421575
Fax: +421 2 65423244
e-mail: uherek@ilc.sk
www.ilc.sk