Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Všetkým nám, absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie v júli 2011 stali dôstojným aktom, ktorým ukončíte vysokoškolské štúdium.

Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na Vás s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky – každý absolvent je povinný po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovej referentke – pani M. Mižikovej.
  2. Promócia absolventov sa uskutoční v dňoch 13. 7. 2011 a 14. 7. 2011 – Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava.

 

Nasledovný časový harmonogramom.
Nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov.

13. júl 2011 - streda

1.skupina o 9,00 hod. /nácvik 7,30 hod./                  Elektroenergetika, Fyzikálne inžinierstvo

2.skupina o 11,00 hod. /nácvik 9,30 hod./                Kybernetika, Robotika

3.skupina o 14,00 hod. /nácvik 12,30 hod./              Aplikovaná informatika

 

14. júl 2011 - štvrtok

1.skupina o 9,00 hod. /nácvik 7,30 hod./                  Mikroelektronika, Rádioelektronika

2.skupina o 11,00 hod. /nácvik 9,30 hod./                Telekomunikácie

Upozorňujeme všetkých na uznesenie Kolégia dekana z 26. 5. 1992, v zmysle ktorého absolventi, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Fotografie a videozáznamy zabezpečujú pracovníci, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame Vás i Vami pozvaných hostí, aby ste svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý z Vás na pedagogickom oddelení vyplní potvrdenie o absolvovaní celého štúdia na FEI STU, t. z. aj o bakalárskom štúdiu!

Pedagogické oddelenie