Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prednášať bude

doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. z Mikrobiologického ústavu LF UK,

Prezentácia sa uskutoční v stredu 16. marca 2016 od 16:00 hod v miestnosti BC-300 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 3.

Doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. odprezentuje neuveriteľný projekt.
Z vlastných prostriedkov, ako aj s pomocou prof. Vladimíra Krčméryho, DrSc. a VŠ sv. Alžbety začal stavať na okraji mesta Mazar-e-Sharif základnú školu pre deti v Afganistane. Spolu s prof. Krčmérym a MUDr. Jakubom Géczom založili združenie, pomocou ktorého hľadajú ďalších investorov a pomoc pre tento projekt.

Význam projektu je aj v tom, že Slovenská republika je jedinou krajinou, ktorej občan sa rozhodol zložitým spôsobom stavať školu mimo SR.