Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Aplikovaná fyzika tuhých látok

14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na elektrofyzikálny výskum materiálov a materiálových štruktúr vrátane vybraných druhov tenkých vrstiev, a na skúmanie vplyvu rôznych vonkajších činiteľov na rôzne druhy materiálov.

Miesto konania KRÚ Bystrá, Liptovský Ján
Termín 25. – 27. 6. 2008
Hlavný usporiadateľ Katedra fyziky FEI STU
Spoluusporiadatelia Katedra fyziky EF ŽU v Žiline,
Katedra mikroelektroniky a Katedra jadrovej fyziky FEI STU,
Spolok absolventov a priateľov FEI STU
Kontaktná osoba Mgr. Marek Vančo, PhD., Katedra fyziky FEI STU
tel.: +421 2 602 91 287
e-mail: marek.vanco@stuba.sk
Informácie Pozri http://apcom08.fyzika.uniza.sk