Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konferencia zameraná na skúmanie vlastností materiálov, materiálových štruktúr, tenkých vrstiev a nanoštruktúr

 

1. oznámenie

 

Termín konania
  16.- 18. 6. 2010
Miesto konania   Hotel Smrečina, Malá Lučivná, Párnica, okr. Dolný Kubín, Slovenská republika
Usporiadateľ   KFYZ, KME, KJFT
Spoluusporiadateľ   Spolok absolventov a priateľov FEI STU, Katedra fyziky EF ŽU
Kontaktná osoba   doc. Ing. Ján Vajda, CSc., jan.vajda@stuba.sk 

  

Podrobnosti a prihlášku možno nájsť na http://apcom.fyzika.uniza.sk.