Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Promócie absolventov Bc. štúdia sa uskutočnia dňa 14. 9. 2016 v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody č. 17 (spoj autobusmi MHD 31, 39, 94).

Rozdelenie absolventov do skupín na promócii je nasledovné:

1. skupina o 9:00 hod.  ŠP Aplikovaná informatika
 ŠP Elektrotechnika
 ŠP Elektroenergetika
 ŠP Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 ŠP Automobilová mechatronika
2. skupina o 12:00 hod.  ŠP Elektronika
 ŠP Robotika a kybernetika
 ŠP Telekomunikácie

Nácvik promócie sa uskutoční 1 ½ hodiny pred samotnou promóciou.