Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Promócie absolventov Bc. štúdia sa uskutočnia dňa 13. 9. 2018 v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody č. 17 (spoj autobusmi MHD 31, 39, 94).

Rozdelenie študentov do skupín na promócii je nasledovné:

1. skupina o 9:00 hod. ŠP Aplikovaná informatika
  ŠP Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
   
2. skupina o 11:00 hod. ŠP Automobilová mechatronika
  ŠP Elektroenergetika
  ŠP Elektronika
  ŠP Elektrotechnika
  ŠP Robotika a kybernetika
  ŠP Telekomunikácie
   

Nácvik promócie sa uskutoční 1 ½ hodiny pred samotnou promóciou.