Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Promócie absolventov Bc. štúdia sa uskutočnia dňa 17. 9. 2015 v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody č. 17 (spoje autobusov MHD 31, 39, 94).

Rozdelenie abloventov do skupín na promócii je nasledovné:

1. skupina o 9:00 hod.  ŠP Automobilová elektronika
 ŠP Elektronika
 ŠP Elektrotechnika
 ŠP Telekomunikácie
   
2. skupina o 12:00 hod.  ŠP Aplikovaná informatika
 ŠP Priemyselná informatika

Nácvik promócie sa uskutoční 1 ½ hodiny pred samotnou promóciou.