Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V dňoch 15. až 18. októbra 2013 sa konal už 19. medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne, kde FEI STU, ako tradičný odborný garant veľtrhu, reprezentovalo rekordných 7 pracovísk. Rekordnou pre FEI STU bola tohto roku aj veľkosť plochy stánku. Pracovníci a študenti fakulty vystavovali mnoho zaujímavých exponátov. Biosenzorické sondy, zariadenie na demonštráciu vlastností FV článkov, Teslov transformátor, elektrokolobežka FEITER, riadenie TV kanálov pomocou gest alebo cloud technológie pritiahli k stánku veľa návštevníkov veľtrhu, ktorí sa aktívnou formou zapájali do diskusií.

Tradičným sprievodným podujatím veľtrhu boli Dni mobilnej robotiky. Pozornosť laickej i odbornej verejnosti pútali slovenský prototyp servisného robota s robotickým ramenom, kráčajúce roboty, prototyp robotickej gule, lietajúca kvadrokoptéra a iné mobilné roboty.

Štandardnú kvalitnú úroveň mala Konferencia "Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2013", kde pri niektorých prednáškach záujem verejnosti prevyšoval kapacitu miestnosti.

Každý, kto prišiel na veľtrh a navštívil stánok FEI STU, musel byť príjemne prekvapený bohatou a progresívnou expozíciou. Veľmi nás teší, že okrem záujmu odbornej verejnosti a prezidenta SR Ivana Gašparoviča, bol veľký záujem o dianie na FEI STU aj medzi mladými, potenciálnymi študentami našej fakulty.

Vedenie FEI STU týmto ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o úspešnú reprezentáciu fakulty.