Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňom 20. 2. 2012upravené ceny stravných lístkov, pre všetky skupiny stravníkov z dôvodu pokrytia nákladov prevádzky jedálne FEI STU.

Zvýšenie cien stravných lístkov bolo nevyhnutné vzhľadom k hospodárskym výsledkom jedálne FEI STU.

Réžia je zvýšená so súhlasom vedenia fakulty FEI STU a riaditeľa ÚZ ŠD a J STU.