Prejsť na obsah
Dianie na FEI

This conference is addressed to all physicists working in the domain of Statistical Mechanics and Condensed Matter Physics.

Termín konania:   19. - 21. marca 2012
Miesto konania:   Tatranské Matliare, hotel Hutník
Usporiadateľ:   Slovak Physical Society
Spoluusporiadateľ:   Institute of Physics, SAS, Bratislava
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, STU, Bratislava
Faculty of Science, UPJS, Kosice

Bližšie informácie o konfereci na: http://www.meco37.sav.sk/