Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Spôsob darovania 2 % z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU:

 1. Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnanci FEI STU), za ktoré podáva daňové priznanie FEI STU:

  Ak ste sa rozhodli darovať 2 % z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU, na „Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň... za zdaňovacie obdobie 2015" v bode IX vyznačte „Žiadam" (t.j. prečiarknite nežiadam).

  Podklady na darovanie 2 % pre daňový úrad obdržíte od p. Bednárovej alebo p. Točkovej v čase od 11. 4. do 18. 4. 2016. Toto tlačivo zašlite do konca apríla 2016 poštou alebo odovzdajte osobne na príslušný Daňový úrad (podľa vášho bydliska). V tejto súvislosti môžete požiadať o zaslanie týchto dokumentov aj FEI STU (p. Šabíkovú).

  Adresy Daňových úradov v Bratislave podľa obvodov:
  • Daňový úrad BA I - Radlinského 37, P.O.Box 89, 817 89 Bratislava
  • Daňový úrad BA II - Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.Box 36, 820 09 Bratislava
  • Daňový úrad BA III - Račianska 153/A, P.O.Box 40, 836 09 Bratislava
  • Daňový úrad BA IV - Ševčenkova 32, P.O.Box 232, 850 00 Bratislava
  • Daňový úrad BA V - Ševčenkova 32,
  Adresy Daňových úradov mimo Bratislavy nájdete na web stránke - www.drsr.sk
   
 2. Postup krokov pre fyzické osoby,
  ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:


  Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane z príjmov žiadne iné tlačivo.
  Vypočítajte si 2 % z vašej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 EUR pre prijímateľa.
  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2016) na príslušný daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  Poznámky:
  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
   
 3. Postup krokov na poukázanie 1,5 (2 %) pre právnické osoby v roku 2016:

  Právnické osoby môžu poukázať 1,5 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR.

Prehľad finančných darov pre FEI STU v Bratislave:

Rok Výchovno-vzdelávacia činnosť Vedecko-výskumná činnosť Spolu
1997 272 920,- Sk 2 421 794,- Sk 2 694 714,- Sk
1998 4 386 653,- Sk 2 000 000,- Sk 6 386 653,- Sk
1999 4 600 000,- Sk 3 000 000,- Sk 7 600 000,- Sk
2000 3 569 950,- Sk 2 630 050,- Sk 6 200 000,- Sk
2001 1 608 461,- Sk 1 000 000,- Sk 2 608 461,- Sk
2002 300 000,- Sk -   300 000,- Sk
2003 15 000,- Sk 94 343,- Sk   109 343,- Sk
2004 1 000 000,- Sk 66 366,- Sk 1 066 366,- Sk
2005 178 375-, Sk 60 113,- Sk    238 488,- Sk
2006 577 888,- Sk 555 000,- Sk 1 132 888,- Sk
2007 50 000,- Sk 45 000,- Sk     95 000,- Sk
2008 135 000,- Sk 135 000,- Sk 270 000,- Sk
2009 1 650 € 1 650 € 3 300 €
2010 10 100 € 0 10 100 €
2011 16 969,13 € 0 16 969,13 €
2012 2 797,22 € 2 797,22 € 5 594,44 €
2013 2 000 € 2 000 € 4 000 €
2014 6 207 € 7 000 € 13 207 €
2015 24 359 € 24 359 €