Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vzhľadom na zánik mandátov doterajších zástupcov akademickej obce pána doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. a pani prof. Ing. Viery Stopjakovej, PhD. z titulu ich vymenovania za prodekanov FEI STU a v zmysle Zásad volieb do AS FEI STU v Bratislave schválených 24. 4. 2012 a v súlade s § 26 odstavec 7 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predseda AS FEI STU prof. Ing. František Uherek, PhD. vyhlasuje doplňovacie voľby

členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FEI STU v Bratislave na aktuálne volebné obdobie (do 31. 10. 2016) vo volebnom obvode Ústavu elektrotechniky FEI STU a na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

13. 03. 2015: Kandidátna listina ikona (69 kB)

13. 03. 2015: Kandidátna listina ikona (46 kB)

10. 03. 2015: Zloženie volebnej komisie ikona (72 kB)