Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení študenti akademickej obce FEI STU,

touto formou by sme Vás chceli informovať o Doplňujúcich voľbách do Študentskej časti Akademického senátu STU (ŠČ AS STU).  Do 1.10.2021 bolo možné podávať návrhy kandidátov na člena AS STU pre funkčné obdobie od 23.05.2019 do 22.05.2023.

Kandidáti na člena AS STU (v abecednom  poradí):

  1. Sobota, Michal, Ing. (1.ročník, 3. stupeň, elektronika a fotonika)
  2. Tomčo, Tomáš (2. ročník, 1. stupeň, telekomunikácie)
  3. Vardžák, Adam, Bc. (2. ročník, 2. stupeň, elektronika a fotonika)

Voľby dvoch kandidátov na členov do AS STU sa uskutočnia v Hube (blok E, poschodie -1, oproti jedálni) v budove FEI STU v Bratislave a to papierovou prezenčnou tajnou formou:

v stredu, 13.10.2021 od 9:00 do 15:00

vo štvrtok, 14.10.2021 od 9:00 do 15:00

Miesto konania volieb sa zmenilo (oproti Harmonogramu volieb) z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie hlavnej chodby fakulty.

Pripomíname študentom, aby si nezabudli preukaz študenta (napr. ISIC).

Volebná komisia pre voľby do ŠČ AS STU:

  • Bc. Zuzana Záňová - predseda
  • Ing. Ján Šubjak
  • Ing. Tomáš Debnár 

 

S priateľským pozdravom,

Volebná komisia pre voľby do ŠČ AS STU