Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Doplňujúce voľby do Študentskej komory Akademického senátu FEI STU na obdobie
od 4. 10. 2010 do 31. 10. 2011:

Z dôvodu uvoľnenia jedného mandátu v Študentskej komore Akademického senátu FEI
STU (ďalej len ŠKAS) predseda ŠKAS vyhlasuje Doplňujúce voľby do ŠKAS na
obdobie od 4. 10. 2010 do 31. 10. 2011.

Vyplnené kandidátske listiny môžete posielať podľa Harmonogramu volieb na
adresu členov Volebnej komisie:

  • Tatiana Radičová (tatiana.radicova@stuba.sk)
  • Lucia Masaryková (lucia.masarykova@stuba.sk)
  • Peter Telek (peter.telek@gmail.com)

Materiály pre doplňujúce voľby do ŠKAS na obdobie od 4. 10. 2010 do 31. 10. 2011 si
môžete stiahnuť tu:

  1. volebný poriadok (pdf, 85kB)
  2. harmonogram volieb (schválený na zasadní AS FEI STU dňa 29. 6. 2010) (pdf, 78kB)
  3. kandidátska listina (doc, 37kB)

 

aktuálny predseda
Študentskej komory
Akademického senátu
FEI STU BA
Matúš Jókay