Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Cieľom kurzu je vysvetliť princípy a metódy potláčania nežiaduceho elektromagnetického ovplyvňovania, zásady konštrukcie elektronických zariadení, ktoré je potrebné dodržať, aby boli splnené požiadavky kladené európskymi a novozavádzanými STN normami na úrovne emisií rušenia a odolnosť voči rušeniu.

Termín konania  14. — 16. 6. 2011 prednášky   
17. 6. 2011 praktické ukážky v Laboratóriu EMC  
Miesto konania  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra merania Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
Usporiadateľ  doc. Ing. Karol Kováč, PhD. 
Kontaktná osoba  Karol Kováč, 02/602 91 631, karol.kovac [at] stuba.sk
Ružena Nagyová, 02/602 91 152, 654 29 600 ruzena.nagyova [at] stuba.sk