Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Medzinárodné vedecké podujatie
 
Podujatie zastrešuje tri medzinárodné vedecké konferencie:
  • Energetika-Ekológia-Ekonomika 2010
  • Riadenie v energetike 2010  
  • Obnoviteľné zdroje energie 2010


Miesto a termín konania

Tatranské Matliare - Vysoké Tatry,
18. – 20. máj 2010


Usporiadatelia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Záštita
minister hospodárstva SR

Garant
prof. Ing. František Janíček, PhD.

www.energetika2010.stuba.sk

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.

Pozvánka (pdf, 195kB)

Kontakt
   Doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., 02/60291477
zaneta.eleschova@stuba.sk
Mgr. Miriam Szabová, miriam.szabova@stuba.sk