Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky. Informácie o podujatí sú dostupné na stránke podujatia http://www.POWER-ENGINEERING.sk/.

Miesto a termín konania:

Tatranské Matliare - Vysoké Tatry, Hotel Hutník
31. mája – 2. júna 2016


Organizátor:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spoluorganizátori:
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
VUJE a. s.

Kontakt:    Mgr. Miriam Szabová
kl. 831, miriam.szabova [at] stuba.sk