Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na prezentáciu  možností realizovania pracovnej stáže v rámci  programu Erasmus+.

Cieľom prezentácie je informovať  študentov a budúcich absolventov o možnostiach vycestovania do zahraničia  v rámci pracovnej stáže do krajín Európskej  únie a krajín zapojených do programu.

Termín prezentácie:

29.10.2019 o 14:00 hod.

Útvar medzinárodných vzťahov STU

(Rektorát STU, miestnosť A212, Vazovova 5)

Stáž je obdobie, ktoré môže študent alebo absolvent stráviť v podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore v štátoch EÚ s finančnou podporou.

Čo stážou získate?

Podporíte svoj osobný a profesionálny rozvoj, schopnosť zamestnať a uplatniť sa na  európskom trhu práce, ako aj spoznať hospodárske, kultúrne a sociálne aspekty fungovania hostiteľských zahraničných krajín.

Na ako dlho sa dá vycestovať?

Stážovať v zahraničí je možné  2 až 4 mesiace. Svoju prihlášku na letnú stáž môžete doručiť na ÚMV do konca júna. Záujemcovia o absolventskú stáž musia svoju prihlášku odovzdať ešte počas štúdia, teda najneskôr v deň konania štátnej skúšky.


Viac informácii o stážach na web. stránke:  TU