Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vás pozýva na prezentáciu možností realizovania pracovnej stáže v rámci programu Erasmus+.

Cieľom prezentácie je informovať študentov a budúcich absolventov o možnostiach vycestovania do zahraničia v rámci pracovnej stáže do krajín Európskej únie a krajín zapojených do programu v tomto a nasledujúcom akademickom roku.

Termín prednášok:
3. 4. 2017 (pondelok), FEI, 10:00 h alebo 14:00 h, miestnosť AB 150

Stáž je obdobie, ktoré môžeš ako študent alebo absolvent stráviť v podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore v štátoch EÚ s finančnou podporou.

Čo stážou získaš?
Podporíš svoj osobný a profesionálny rozvoj, schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznáš hospodárske, kultúrne a sociálne aspekty fungovania hostiteľských zahraničných krajín.

Na ako dlho môžeš vycestovať?
Stážovať môžeš v zahraničí 2 až 4 mesiace.

Uzávierka podávania prihlášok je pre študentov priebežne počas celého roka a pre budúcich absolventov najneskôr do dňa konania štátnych skúšok.

Viac informácii o stážach na webovej stránke: TU