Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v súlade s harmonogramom činností v rámci grantu Erasmus+ sa otvoril systém AIS pre prihlasovanie študentov na študijné mobility v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19.

Termíny, v ktorých sa študenti jednotlivých fakúlt môžu na študijný pobyt prihlásiť, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Fakulta/ústav* 

Podanie prihlášky cez Akademický informačný systém (AIS) STU 
Začiatok 

Koniec    

SvF

1. kolo: 20. 11. 2017
2. kolo:  22. 1. 2018
21. 1. 2018
31. 1. 2018
SjF 1. 12. 2017 31. 1. 2018
FEI 1. 12. 2017 31. 1. 2018
FCHPT 1. 12. 2017 31. 1. 2018
FA 1. 12. 2017 31. 1. 2018
MTF 1. 12. 2017 31. 1. 2018
FIIT 1. 12. 2017 31. 1. 2018
UM 1. 12. 2017 31. 1. 2018

*pod skratkou fakulty je odklik na informácie o kritériach výberového konania a ďalšie informácie

Pre bližšie informácie o termínoch a postupoch prihlasovania kontaktujte prosím svojich Erasmus+ fakultných koordinátorov.