Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Záujemcovia o Erasmus stáže v podnikoch (prípadne v laboratóriách univerzít) v krajinách EÚ z radov študentov a doktorandov v akademickom roku 2008/2009 posielajte svoje CV na mailovú adresu:
andrea.stanova@stuba.sk resp. marian.vesely@stuba.sk, prípadne využite telefonický kontakt 602 91 107.

Bližšie informácie o možnosti absolvovať Erasmus odbornú stáž v podnikoch a laboratóriách Vám radi poskytneme aj osobne v Kancelárii programov EÚ, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, blok A , Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.