Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Podujatie na podporu IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní pri príležitosti

60. výročia informatiky na Slovensku

Webová stránka podujatia: www.extrapolacie2016.sk