Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Podpisom dodatku k zmluve o spolupráci, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, prof. Miloš Oravec a riaditeľ Oddelenia zväzkov Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN, Dr. Paul Collier rozšírili možnosti odborného a profesionálneho rozvoja pre svojich študentov a zamestnancov.

Na základe pôvodnej zmluvy, podpísanej v roku 2014, mali pracoviská FEI STU možnosť spolupracovať v oblasti návrhu, výskumu a vývoja elektronických systémov pre urýchľovače častíc. FEI STU zároveň získala špičkových prednášajúcich z CERN-u pre výučbu predmetov vo viacerých  študijných programoch. 

Vybraní študenti a zamestnanci fakulty absolvovali niekoľko krátkodobých stáží v CERN-e vo Švajčiarsku, kde sa podieľali na riešení konkrétnych technických problémov. Skupina študentov mala dokonca možnosť absolvovať kompletné cvičenia k predmetu priamo na pracovisku v CERN-e. 

Dodatok k zmluve o spolupráci upravuje oblasti spolupráce v rámci výskumu a vývoja vysokofrekvenčných systémov, riadenia a regulácie elektrických procesov, elektromagnetickej kompatibility alebo presného merania elektrických veličín. 

Doterajšia úspešná spolupráca bola pre FEI STU veľkým prínosom. Fakulta úzko spolupracuje s odborníkmi z CERN-u pri hľadaní ďalších spoločných výskumných a vývojových projektov. Študentom našej fakulty sa týmto otvárajú atraktívne možnosti ako rozvíjať a zdokonaľovať svoje vedomosti a schopnosti s významným medzinárodným laboratóriom, akým je CERN. 

Pre podrobnejšie informácie neváhajte kontaktovať koordinátorov:

Taktiež dávame do pozornosti web stránku https://careers.cern/students, na ktorej okrem iného nájdete programy pre študentov, týkajúce sa spolupráce s CERN-om.