Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Dovoľujeme si vás pozvať na celodenný seminár organizovaný Kanceláriou programov európskej únie pri FEI STU a Centrom projektovej spolupráce PriF UK (CPS+) v rámci ESF projektu UNIKA  Univerzitná sieť pre kancelárie programov EU. Seminár bude zameraný na systém finančného riadenia projektov 7.RP a uskutoční sa dňa 18. januára 2008 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v aule CH1-1. Na seminári vystúpia experti na rámcové programy z Českej styčnej kancelárie v Bruseli CZELO a auditori firmy DELOITTE sa podelia o svoje skúsenosti pri auditovaní projektov rámcoveho programu. Účastníci seminára získaju komplexný balík informácií, týkajúcich sa pravidiel finančnej realizácie projektov 7. rámcoveho programu EU, ako aj praktické tipy a odporúčania aplikovania jednotlivých pravidiel na univerzitnej pôde.

Program podujatia (pdf, 607kB)

Návratka (doc, 24kB)

Seminár je venovaný pamiatke doc. Ing. Petra Ondrejčeka, DrSc., ktorý nás náhle opustil dňa 27.11.2007.

Podmienkou účasti na seminári je zaslanie vyplnenej návratky na adresu salatova@fns.uniba.sk.

Vzhľadom na predpokladaný vysoký záujem o účasť na seminári odporúčame poslať návratku čím skôr, keďže kapacita miestnosti je limitovaná.

Plánik s opisom miesta podujatia nájdete na http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/fotky/mapa_prif.jpg.