Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Petra Balla, PhD.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

„Gravitačné pole vo vesmíre“


Prednáška sa koná

v stredu 9. apríla 2014 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov, prízemie B blok.

Pozvánka a tézy prenášky jpg (225 kB)