Prejsť na obsah
Dianie na FEI
v akademickom roku 2006-07

 

Zápisy

Zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia – ZS 06. 09.2006 – 08. 09. 2006, začiatok zápisu o 9.00 hod.
Zápis do 2. roku bakalárskeho štúdia 28. 08. 2006,  začiatok zápisu o 9.00 hod.
Zápis do 3. roku bakalárskeho štúdia 30. 08. 2006,  začiatok zápisu o 9.00 hod.
Zápis do 4. roku bakalárskeho štúdia   04. 09. 2006,  začiatok zápisu o 9.00 hod.

 

 

Zimný semester

Úvod do štúdia (pre študentov 1. roku štúdia) 11. 09. 2006
Začiatok výučby v semestri 18. 09. 2006
Začiatok skúškového obdobia 13. 12. 2006
Ukončenie skúškového obdobia 31. 01. 2007

 

 

Letný semester

Začiatok výučby v semestri 05. 02. 2007
Začiatok skúškového obdobia 07. 05. 2007
Ukončenie skúškového obdobia 15. 06. 2007
Letné prázdniny 09. 07. 2007 – 31. 08. 2007

 

 

Záver bakalárskeho štúdia

Odovzdanie záverečnej práce 15. 12. 2006,  resp. 18. 05. 2007
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia 18. 06. 2007 – 06. 07. 2007

 

Termín promócií

(pre absolventov v a. r. 2005-06) 14. 09. 2006

 

Harmonogram inžinierskeho štúdia

akademický rok 2006-07

 

Zápisy

Zápis do 1. roku inžinierskeho štúdia 11. 09. 2006
Zápis do 2. roku inžinierskeho štúdia  13. 09. 2006

  

Zimný semester

Začiatok výučby v semestri 18. 09. 2006
Začiatok skúškového obdobia  13. 12. 2006
Koniec skúškového obdobia  31. 01. 2007

 

Letný semester

Začiatok výučby v semestri  05. 02. 2007
Začiatok skúškového obdobia 07. 05. 2007
Koniec skúškového obdobia 15. 06. 2007
Letné prázdniny 09. 07. 2007 – 31. 08. 2007

 

Záver inžinierskeho štúdia

Zadanie diplomovej práce 15. 09. 2006,  resp. 02. 02. 2007
Odovzdanie diplomovej práce 15. 12. 2006,  resp. 18. 05. 2007
Recenzie diplomových prác
Štátne skúšky (pre IŠP – 3 semestre) 08. 01. 2007 – 12. 01. 2007
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia 18. 06. 2007 – 06. 07. 2007

 

Termín promócií

19. 02. 2007 – 23. 02. 2007,
resp. 16. 07. 2007 – 20. 07.2007