Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zmysle Zásad volieb do AS FEI STU v Bratislave schválených 24. 4. 2012 a v súlade s § 26 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov predseda AS FEI STU prof. Ing. František Uherek, PhD.

vyhlásil voľby

členov študentskej časti Akademického senátu FEI STU v Bratislave na obdobie 2013 – 2015.