Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady vás pozývajú na vedeckú konferenciu:

História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“

Konferencia sa uskutoční  v dňoch 27. - 28. 9. 2017 v hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici.

Ide o jedinečnú konferenciu venovanú dejinám elektrotechniky na Slovensku. Konferencia sa koná pri príležitosti 255. výročia zriadenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, 100. výročia vzniku prvej učebnice elektrotechniky na území Slovenska a 80. výročia založenia prvej slovenskej vysokej školy technickej - Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Konferencia  zároveň slúži k propagácii elektrotechniky na Slovensku a štúdia elektrotechniky s cieľom posilniť záujem mladej generácie o elektrotechnické odbory na stredných a vysokých školách. Sprievodným programom konferencie bude prezentácia vybraných praktických prác študentov stredných škôl z oblasti elektrotechniky, elektroenergetiky, elektroniky, telekomunikácií, automatizácie, informatiky a robotiky. 

Dôležité termíny:

20. 5. 2017 - registrácia príspevku
15. 6. 2017 - úhrada registračného poplatku
30. 6. 2017 - plný text príspevku