Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v novembri predložila v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl.

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt a v skupine technicky orientovaných fakúlt je naša fakulta druhou najlepšou fakultou, hneď po Fakulte chemickej a  potravinárskej technológie STU (FCHPT STU), čím sa dostala pred Strojnícku fakultu ŽU (SjF ŽU).

Medzi najzaujímavejšie zistenia patrí pokračujúci pokles v počtoch doktorandov, tiež študentov denného aj externého štúdia.

Viac o hodnotení sa dozviete na: www.arra.sk