Prejsť na obsah
Dianie na FEI
 
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


O Z N A M U J E

o konaní inauguračnej prednáškyDovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, § 4, ods. 9 a 10, na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie, sa dňa

14. júna 2011 o 10.00 hodine

bude konať verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Antona Vitka, PhD.,


pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému


Riadenie a navigácia robotov.