Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania v odbore 5.2.13. Elektronika

doc. Ing. Ľubice Stuchlíkovej, PhD.

pracovníčky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 23. 6. 2015 o 10.00 hod. v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Charakterizácia a analýza vlastností defektov a pascí v polovodičových štruktúrach využitím metódy DLTS