Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výučba v zimnom semestri 2020 / 2021 na STU začne 21. septembra 2020.


 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a narastajúce počty ochorení najmä v Bratislave bude počas prvých štyroch týždňov zimného semestra akademického roka 2020 / 21 výučba realizovaná bezkontaktnou dištančnou metódou.

Metóda realizácie výučby v ďalšej časti akademického roka bude priebežne upresnená na základe posúdenia ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie.

Počas celého semestra bude výučba realizovaná podľa štandardného rozvrhu hodín.

 

Časový rozvrh hodín

http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/#r_1bc

 

Ako zistím číslo krúžku?

> > >

 

Informácie k spôsobu výučby jednotlivých predmetov a kontakty na pedagógov

Dôležité upozornenie k online výučbe

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na to, že sa napriek snahám STU nepodarilo zakúpiť licenciu na G-Suite Enterprise for Education je možné, že sa na niektorých predmetoch zmení spôsob online výučby.

Preto sledujte vašu mailovú schránku v AIS, kde vám vyučujúci zašlú informácie k ďalšiemu spôsobu online vyučovania.

Otázky týkajuce sa predmetov adresujte priamo na vyučujúceho:

Spoločenskovedné predmety
Anglický jazyk
Telesná kultúra
ŠP APLIKOVANÁ INFORMATIKA
ŠP AUTOMOBILOVÁ MECHATRONIKA
ŠP ELEKTROENERGETIKA
ŠP ELEKTRONIKA
ŠP ELEKTROTECHNIKA
ŠP JADROVÉ A FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO
ŠP ROBOTIKA A KYBERNETIKA
ŠP TELEKOMUNIKÁCIE 

 

Prednášky a cvičenia budú realizované najmä cez Google Meet a MS Teams

  • Informácie - Google Meet

https://www.stuba.sk/navody/info/index.php?sluzba=gsuite&os=prihlasenie

  • Informácie – Office 365 a MS Teams

Služba MS Teams je viazaná na účet Office 365.

https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/cinnosti-a-sluzby/office-365-education.html?page_id=8728 

 

Materiály, dokumenty k jednotlivým predmetom budú uverejňované na dokumentovom serveri v AIS v priečinkoch predmetov.

Informácie od vyučujúcich, podmienky absolvovania predmetov budú zasielané mailom – sledujte vašu schránku v AIS alebo si mail presmerujte. 

Návod na používanie AIS (prihlásenie, nastavenie pošty, dokumentový server)

AIS_navod.pdf


Ďalšie informácie budú postupne AKTUALIZOVANÉ.