Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhovú akciu) ZS 2016-17 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).

  1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 13. 9. 2016 (utorok poobede).

    Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

  2. Ostré prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - Prihlasovanie na cvičenia sa pre študentov otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v LS2015/16.


Prihlasovanie začína začína 14. 9. 2016 (streda) od 13:00 hod.Časy kedy bude študentovi umožnené zapísanie sú v tejto chvíli vygenerované a môžete si ich pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 15. 9. 2016 (štvrok) o 12:00.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť v piatok 16. 9. 2016 od 9:00 do 13:00 v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka (petr.kolarik@stuba.sk).

Pokyny ústavov a inštitútov:


ÚT:

Študenti študijného programu Telekomunikácie (3. roč. BcŠ, 1. roč. a 2. roč. IngŠ) sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke Ústavu telekomunikácií: http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/ v sekcii Aktuality.

Študenti 2. ročníka BcŠ sa prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa
vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke
fakulty.

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika,
  • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke:

http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!