Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhová akcia), LS 2012-13

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
 1. Zobrazenie rozvrhu — rozvrh v AIS bude dostupný 11. 2. 2013 (pondelok poobede).
  Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.
   
 2. Ostré prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) — začína 12. 2. 2013 (utorok) o 7:00 hod.
  Zapisovanie končí 13. 2. 2013 (streda) o 12:00 hod.
  V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch.
  V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka, (petr.kolarik@stuba.sk).

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na študijnom oddelení
vo štvrtok 14. 2. 2013 od 13:00 do 16:00 na PGO.


Pokyny ústavov a inštitútov:

IKAL:

Žiadame študentov aby sa dôsledne zapisovali na cvičenia z AJ podľa tej istej úrovne ako minulý semester (A,B,C).

ÚT:

Študenti študijného programu Telekomunikácie (2., 3. ročník BcŠ a 1. ročník IngŠ) sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú riadiť pokynmi, ktoré nájdu na webovej stránke Ústavu telekomunikácií: http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/

ÚRPI: 

Pokyny pre zápis študentov

 • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Priemyselná informatika,
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke

http://www.urpi.elf.stuba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=40%3Arozvrhy&catid=34&Itemid=128&lang=sk

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

TIŠ:

Zapisovanie na predmet Telesná kultúra v LS 2013

Zapisovanie na predmet Telesná kultúra pre 2. a vyššie ročníky sa bude konať 18. 2. (Po), 19. 2. (Ut) a 20. 2. (St) vždy
medzi 8:30 a 13:00 v priestoroch Technologického inštitútu športu (bývalá KTV).
Študenti 1. ročníka sa riadia podľa centrálneho rozvrhu. Cvičenia z Telesnej kultúry pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia
začínajú 18. 2. 2013, pre vyššie ročníky 25. 2. 2013.