Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

- zápis do 1.ročníka novoprijatých doktorandov bude 25. 8. 2011 o 9.00 hod. v posluchárni BC 300 FEI STU.

Účasť je nutná, náhradné termíny nebudú určené.

  • prosím priniesť tlačivo Individuálny študijný plán doktoranda, http://www.fei.stuba.sk/docs/Studijny_plan_doktoranda.doc vytlačený študijný program daného odboru http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2570
  • písacie potreby
  • nástupný termín na doktorandské štúdium je od 2. 9. 2011
  • dĺžka trvania štúdia je v dennej forme 3 roky, v externej forme 5 rokov
  • ostatné informácie týkajúce sa priebehu doktorandského štúdia, študijného programu a pod. Vám budú oznámené na zápise, preto je nutné, aby ste sa na ňom zúčastnili.

Doktorandi prijatí na dennú formu štúdia, bývalí študenti STU si môžu rezervovať doktorandské izby v rezervačnom systéme STU. Doktorandi, ktorí neboli študenti STU si môžu podať písomnú žiadosť o ubytovanie a poslať ju mne, alebo p. Culinkovej (alena.culinkova [at] stuba.sk). Tlačivo žiadosti je na http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=657

  • na zápis prosíme priniesť aj zápočet rokov z predchádzajúceho zamestnania


V prípade, že zmeníte rozhodnutie ohľadne svojho nástupu na doktorandské štúdium, prosíme, aby ste nám to láskavo obratom oznámili.