Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 26. 10. 2015 sa na FEI STU uskutočnil informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Informačný deň organizoval EIT spolu s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR.
Podujatie otvoril minister školstva, vedy výskumu a športu SR Juraj Draxler spolu s ministrom hospodárstva SR Vazilom Hudákom. Účastníkov podujatia privítal na pôde FEI STU aj dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec.

Zámerom podujatia bolo informavať predstaviteľov univerzít, SAV, výskumných centier a subjektov podnikateľského sektora o možnostiach zapojenia sa do aktivít EIT a aktivít inovačných spoločenstiev (Knowledge Innovation Community - KIC). Riaditeľ EIT Martin Kern predstavil činnosť EIT a pripravovanú výzvu na rok 2016. Predstavitelia KIC prezentovali možnosti zapojenia sa do ich aktivít. V popoludňajšej časti mohli účastníci diskutovať nastolené témy.

Viac informácií o podujatí nájdete na: http://www.minedu.sk/informacny-den-europskeho-inovacneho-a-technologickeho-institutu/

foto foto
foto foto