Prejsť na obsah
Dianie na FEI

14. ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2017/2018. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku a každoročne pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI - Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 12 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Milan Kapolka,PhD. - Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Jozef Bendík,PhD. - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Ondrej Kaššák,PhD. - Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

4. Lekárske vedy, farmácia: Ing. Silvia Schmidtová - Ústav experimentálnej onkológie ,Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

5. Prírodné vedy, chémia: Mgr.Marcela Bučeková,PhD. - Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra: Bc.Matúš Harčár - Stavebná fakulta TU v Košiciach

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Šimon Saloň - Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

8. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Michal Uhrin - Filozofická fakulta UK v Bratislave

9. Kultúra, umenie: Bc.Juraj Mydla - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

10. Ekonómia: Ján Široký - Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

11. Právo: Bc.Lukáš Tomáš - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

12. Šport: Samuel Baláž - Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Foto hore: Ing. Jozef Bendík, PhD. pri preberaní ocenenia, foto dolu: Ing. Jozef Bendík, PhD. medzi ostatnými ocenenými.

Viac si prečítajte: www.pravda.sk a pozrite: www.ta3.com