Prejsť na obsah
Dianie na FEI

FEI vyhlasuje internú výzvu na predkladanie projektových žiadostí s cieľom podpory mladých excelentných tímov fakulty vo vedecko-výskumnej činnosti a v spolupráci s priemyslom.

Projektová žiadosť musí byť spolu s rozpočtom projektu zaslaná vo formáte .pdf z emailovej adresy zodpovedného riešiteľa projektu na emailovú adresu excelentne.timy@stuba.sk najneskôr do 16.09.2022, 17:00 hod.

Ako predmet správy je potrebné uviesť „Excelentné tímy – Projektová žiadosť“. Z tejto emailovej adresy zároveň dostanete potvrdzovací email o tom, že žiadosť bola doručená. 

Na adresu excelentne.timy@stuba.sk môžete smerovať aj všetky vaše dotazy a otázky týkajúce sa znenia výzvy, formuláru projektovej žiadosti alebo rozpočtu projektu.