Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Hans — Christian Heidecke  bude prednášať v anglickom jazyku.
vedúci oddelenia IT/ manažment procesov
Volkswagen Slovakia

Termín konania   21. 10. 2014
Miesto konania
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
Ilkovičova 3, Bratislava
poslucháreň BC 300
Čas konania 10:00 - 11:30