Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kandidátka v PDF verzii  (203 kB)

Podávanie návrhov kandidátov predsedovi Volebnej komisie Študentskej časti akademického
senátu FEI STU (odovzdávanie návrhu kandidáta a podpísanie prezenčnej listiny) možno v období od 1. 2. 2018 do 8. 2. 2018 cez podateľňu FEI STU.

Bližšie informácie nájdete v Harmonograme volieb.