Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Knižnica FEI STU v spolupráci so spoločnosťou Albertina icome Bratislava, s.r.o. vás srdečne pozývajú dňa

4. 6. 2014
do posluchárne BC-300 o 11:00

na seminár:

Knovel Library - odborná literatúra nie je beletria

Práca s odbornou lieratúrou znamená zvyčajne viac, než len čítanie. Odborné monografie dostupné v elektronickej podobe sa ani zďaleka nedajú porovnávať s bežným chápaním e-kníh. Služba Knovel posunula nástroje na prácu s odbornými monografiami až na úroveň databáz a interaktívnych nástrojov pre výskumníkov. Spoločne sa pozrieme na to, ako sa dajú niektoré vedecké problémy riešiť práve pomocou tejto služby, ktorá je dostupná aj študentom a pracovníkom STU

Na seminári, ktorý je sprievodným podujatím 16. konferencie doktorandov ELITECH, sú vítaní všetci učitelia, výskumní pracovníci a doktorandi, ktorí chcú byť informovaní o dostupných zdrojoch pre STU a vývoji v tejto oblasti.

Seminár bude viesť školiteľ zo spoločnosti Albertina icome Bratislava v slovenskom jazyku.

Tešíme sa na stretnutie!