Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania:

22.-24.1.2008

Miesto konania:

Bratislava, Senec – Inštitút vzdelávania, Senec Juh 418

Usporiadateľ:

Spoluusporiadateľ:

Katedra elektrických strojov a prístrojov

 

Kontaktná osoba:

Doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD, kl. 471, ludovit.huttner@stuba.sk  

 

Konferencia učiteľov elektrických strojov z univerzít Slovenskej a Českej republiky; záujem prejavili aj z univerzity Gliwice v Poľsku. Cieľom konferencie je výmena poznatkov z oblasti pedagogickej a vedeckovýskumnej, ako aj spolupráca s praxou.

Prezentácia firiem Schneider Electric, BEZ, BSH Michalovce a Siemens. Odborná exkurzia v podniku BEZ Bratislava. Súčasťou konferencie je v úvodný deň prijatie dekanom FEI STU a prehliadka laboratórií Katedry elektrických strojov a prístrojov FEI STU.