Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Kurz je špeciálne zameraný na tvorbu svetelnotechnických projektov, na svetelnotechnický projekt a jeho postavenie v projektovej dokumentácii, na aktuálne normy pre návrhy osvetlenia, dostupné softvérové nástroje, návrhy osvetlenia v programe DIALUX.

 

Termín konania 16.04.2008
Miesto konania FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Usporiadateľ Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Spoluusporiadateľ FEI STU Bratislava, TYPHOON
Kontaktná osoba Dionýz Gašparovský, 02-6029 1485, dionyz.gasparovsky@stuba.sk