Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. Ing. Petra Balla, PhD.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU


Kvantová elektrodynamika

Neobyčajná teória fotónov a elektrónov


Prednáška sa koná

v stredu 9. marca 2016 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov, prízemie B blok


Pozvánka a tézy prenášky jpg (235 kB)